Psychoterapia grupowa - psycholog Dawid Frąckowiak - Poznań

Terapia grupowa – psycholog Dawid Frąckowiak – Poznań

Psychoterapia grupowa – psycholog Dawid Frąckowiak – Poznań

Psycholog Dawid Frąckowiak – Poznań – psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa

Grupa terapeutyczna dla osób dorosłych wychowanych w rodzinach z różnego rodzaju dysfunkcjami (uzależnienia, przemoc, choroba psychiczna, zaniedbanie, itd.).

Wyniki badań naukowych nad psychoterapią grupową dowodzą, że jest ona co najmniej tak skuteczna jak psychoterapia indywidualna (Yalom i Leszcz, 2006).

Podczas interakcji z pozostałymi uczestnikami grupy oraz terapeutą, w bezpiecznych i komfortowych warunkach, przetestujesz swoje sposoby myślenia , odczuwania i zachowania. Refleksja i dyskusja nad własnymi, często bardzo bolesnymi doświadczeniami w rodzinie, w której Cię wychowano oraz ich psychologicznymi następstwami w Twoim dorosłym życiu pomogą Tobie lepiej zrozumieć siebie. Przede wszystkim swoje wzorce nawiązywania, podtrzymywania i kończenia relacji z innymi osobami. Obserwacja własnych reakcji emocjonalnych w grupie oraz informacje zwrotne od terapeuty i pozostałych uczestników grupy pozwolą Tobie nauczyć się nowych, bardziej adaptacyjnych zachowań oraz zmienić swój dotychczasowy sposób myślenia i odczuwania. Przestanie on powodować u Ciebie cierpienie, brak akceptacji siebie, poczucie samotności i pustki oraz niezadowolenie z życia i jakości Twoich relacji z innymi ludźmi.

Podstawowy cel psychoterapii grupowej:

Pomóc Tobie w zmianie Twojego sposobu funkcjonowania w relacjach z innymi osobami na bardziej konstruktywny i satysfakcjonujący, co w efekcie podniesie poziom Twojego zadowolenia z życia i zwiększy poczucie szczęścia.

Niektóre cele pośrednie psychoterapii grupowej:

  • zwiększenie Twojej samoświadomości
  • zmniejszenie poziomu odczuwanego przez Ciebie lęku i poczucia winy
  • zwiększenie poziomu Twojej samoakceptacji
  • podniesienie Twoich umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
  • wyjaśnienie Twoich utrwalonych schematów funkcjonowania, które zakorzenione są w rodzinie, z której pochodzisz
  • zwiększenie Twojej umiejętności budowania i utrzymywania głębokich, satysfakcjonujących oraz opartych na zaufaniu i wsparciu więzi z innymi ludźmi
  • podniesienie Twojego poziomu pewności siebie
  • pogłębienie Twojej samoświadomości
  • zwiększenie Twoich umiejętności wyrażania własnych potrzeb i dbania o własne prawa
  • rozwinięcie Twoich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych

Grupa terapeutyczna będzie liczyła 7 – 10 pełnoletnich osób. Będziemy spotykali się raz w tygodniu przez okres 8 miesięcy. Sesje będą trwały 3 godziny zegarowe, co w sumie da 96 godzin terapii. Koszt jednej sesji psychoterapii grupowej wynosi 80 zł. Ze względu na charakter grupy i obszary problemowe, nad którymi będziemy pracowali grupa będzie miała charakter zamknięty. Oznacza to, że nie będą do niej dołączali nowi uczestnicy. Rozpoczniemy od ustalenia kontraktu grupowego, którego naczelną regułą jest zobowiązanie do zachowania pełnej dyskrecji poza grupą. Z każdym z uczestników przed rozpoczęciem psychoterapii grupowej spotkam się co najmniej jeden raz indywidualnie. Robię to w celu rozpoznania trudności, z którymi się zgłasza, a także omówienia oraz przygotowania do procesu psychoterapii grupowej.

Serdecznie zapraszam.

Umów się na spotkanie

Zobacz całą ofertę

Zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych. Pracuję między innymi nad problemami emocjonalnymi, lękiem, trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, samotnością, trudnościami w wyrażaniu swoich uczuć i potrzeb, kryzysami egzystencjalnymi oraz tożsamościowymi. Pomagam również osobom, które doświadczyły traumy lub przeżywają długotrwały stres, a także tym, którzy zmagają się z trudnościami w związkach. Uczę jak radzić sobie z sytuacjami stresowymi, stanami przygnębienia i bezradności oraz urazami emocjonalnymi.

Zapraszam również na mój fanpage na Facebook’u https://www.facebook.com/kunowemu oraz na założoną przeze mnie grupę Facebook’u https://www.facebook.com/groups/1138613156185470.
Listę moich kwalifikacji zawodowych, tj. dyplomów ukończenia studiów, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach znajdziesz tutaj: Kwalifikacje.