O mnie – psycholog i psychoterapeuta Dawid Frąckowiak

O mnie – psycholog i psychoterapeuta Dawid Frąckowiak

O mnie – psycholog i psychoterapeuta Dawid Frąckowiak

O mnie - poznański psycholog i psychoterapeuta Dawid Frąckowiak

Psycholog, filozof, psychoterapeuta.

Dawid Frąckowiak

Mam 44 lata. Jestem absolwentem studiów magisterskich na kierunku psychologia – specjalność psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu oraz studiów magisterskich na kierunku filozofia – specjalność komunikacja społeczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłem również Podyplomowe Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłem także pięcioletni całościowy kurs psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w Poznaniu, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Poza tym nadal regularnie uczestniczę w licznych warsztatach i szkoleniach m. in. w Polskim Instytucie Ericksonowskim, Szkole Psychoterapii Sensica w Toruniu oraz w warsztatach z Dialogu Motywującego. Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. na Oddziale Dziennym w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu. Brałem udział w licznych szkoleniach z zakresu psychoterapii, psychologii klinicznej oraz seksuologii. Posiadam doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym, parą, rodziną, grupą psychoterapeutyczną oraz grupą wsparcia.

W praktyce psychoterapeutycznej integruję dorobek sprawdzonych naukowo nurtów psychoterapii i korzystam z różnych technik terapeutycznych, które starannie dobieram, dostosowując je do indywidualnych trudności klienta. W pracy cenię relację z drugim człowiekiem, starając się już od pierwszego spotkania budować przestrzeń do jego rozwoju i zmian. Pracując nad obszarami problemowymi klienta wykorzystuję również jego mocne strony. Jako psycholog pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u doświadczonego i certyfikowanego superwizora.