Grupa wsparcia - psycholog Dawid Frąckowiak - Poznań

Grupa wsparcia – psycholog Dawid Frąckowiak – Poznań

Grupa wsparcia – psycholog Dawid Frąckowiak – Poznań

Grupa wsparcia – psycholog Dawid Frąckowiak – Poznań

Grupa wsparcia dla osób chorujących na łysienie plackowate

Grupa będzie liczyła od 7 do 12 osób. Udział w grupie mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie. Grupa będzie miała charakter otwarty. Oznacza to, że będą mogli do niej dołączać nowi uczestnicy. Będziemy spotykali się raz w miesiącu, w sobotę. Zajęcia będą trwały 3 godziny zegarowe. W połowie zajęć przewidziana jest 15 – to minutowa przerwa. Koszt udziału w jednej sesji grupy wsparcia wynosi 60 zł.
Rozpoczniemy od ustalenia kontraktu grupowego, tj. zbioru reguł i norm, które będą obowiązywały wszystkich uczestników grupy oraz osobę prowadzącą zajęcia. Naczelną regułą kontraktu będzie zobowiązanie do zachowania pełnej dyskrecji poza grupą wsparcia.

Obszary tematyczne (problemowe), którymi będzie zajmowała się grupa wsparcia:

Obszary problemowe, którymi będziemy się zajmowali będą przede wszystkim zależne od potrzeb uczestników grupy. Jako prowadzący grupę będę jednak czasem wprowadzał elementy psychoedukacji, a także wątki, którymi będziemy mogli się zająć. Oto niektóre z nich:

 • kwestie medyczne związane z chorobą i jej przebiegiem
 • sposoby leczenia
 • medycyna naturalna
 • kosmetyka
 • dieta
 • emocje
 • stres i radzenie sobie ze stresem
 • relacje z bliskimi
 • rodzina
 • praca
 • zainteresowania
 • uzależnienia
 • zaburzenia psychiczne
 • emocje
 • samoakceptacja
 • poczucie własnej wartości

Podstawowa korzyść z udziału w grupie wsparcia:

Uzyskanie wsparcia emocjonalnego oraz użytecznych informacji dotyczących choroby i sposobów jej leczenia.

Niektóre inne korzyści z udziału w grupie wsparcia:

 • zwiększenie Twojej wiedzy dotyczącej stresu oraz zakresu umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • podwyższenie poziomu Twojej samoakceptacji
 • zwiększenie Twojego poczucia własnej wartości
 • zmniejszenie Twojego poczucia osamotnienia
 • poszerzenie zakresu Twoich umiejętności rozpoznawania, wyrażania i regulowania emocji

Serdecznie zapraszam.

Skontaktuj się z prowadzącym

Zobacz całą ofertę