Dzięki Panu Dawidowi zrozumiałem, że potrafię rozwiązać moje problemy