Grupa terapeutyczna: osoby wychowane w dysfunkcyjnych rodzinach

Grupa terapeutyczna: osoby wychowane w dysfunkcyjnych rodzinach

Grupa terapeutyczna: osoby wychowane w dysfunkcyjnych rodzinach

Grupa terapeutyczna: osoby wychowane w dysfunkcyjnych rodzinach

Trwa nabór do grupy terapeutycznej dla dorosłych wychowanych w rodzinach z różnego rodzaju dysfunkcjami (uzależnienia, przemoc, choroba psychiczna, zaniedbanie, itd.)

Zapraszam do udziału w zajęciach grupy terapeutycznej dla dorosłych wychowanych w rodzinach z różnego rodzaju dysfunkcjami (uzależnienia, przemoc, choroba psychiczna, zaniedbanie, itd.). Zajęcia będą odbywały się w Pracowni Wspierania Rozwoju i Zmiany KU NOWEMU. Dołączenie do grupy każdego uczestnika będzie poprzedzone jedną indywidualną wizytą konsultacyjną. Podczas konsultacji porozmawiamy na temat trudności, nad którymi chcesz pracować w grupie psychoterapeutycznej. Omówimy też specyfikę procesu psychoterapii grupowej, co przygotuje Cię do udziału w zajęciach grupy. Grupa będzie miała charakter zamknięty, co oznacza, że po rozpoczęciu zajęć do grupy nie będą dołączali nowi uczestnicy. Minimalny wiek osób biorących udział w zajęciach grupy to 25 lat. Nie ma górnej granicy wieku. W zajęciach grupy nie mogą uczestniczyć pary ani osoby spokrewnione czy blisko ze sobą związane.

Serdecznie zapraszam!

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ